Billede ikke fundet.
Email

 

Guidet brunsttur til "Lille Vildmose" d. 23/9-17
Nedenstående ses Den rigionale Hjortevildtgruppes indstilling til Den Nationale Hjortevildtgruppe;

Indstilling_om_jagtid_på_dåvildt_nord_for_Limfjorden

Jagttider_dåvildt_Nord_for_Limfjorden, kort

Desværre er jagttiden heroppe afkortet med 14 dage i forhold til det vi havde ønsket :(

Vores indstilling til kommende jagttider på Dåvildt:

(gældende fra 2018 og 3-4 år frem)

På mødet afholdt i Bindslev d. 8/5-17, var alle jagtforeninger i vores område indbudt.

Repræsentanter fra 'Råbjerg/Ålbæk Jagtforening' samt 'Frederikshavn Jagtforening' deltog ('Strandby Jagtforening' havde tilmeldt sig, men blev i sidste øjeblik nødt til at melde fra Forskrækket )

Der var en god stemning Smil og vi blev enige om følgende ønsker til de kommende jagttider;

Då, kalv og spidshjort                - 01/11 til 31/01

Hjort, større end spidshjort     - 01/12 til 31/01
Nedenstående er sendt til høring, indtil d. 24/5-17, og forventes at træde i kraft d. 1/7-17:

Nord for Limfjorden og øst for motorvejen Aalborg - Hirtshals

 

Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang

01.11 – 31.12

Øvrige kronhjorte

Ingen jagttid

Kronhind og kronkalv

01.11 – 15.01

I samme område, nord for Brønderslev - Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)

 

Dåvildt

16.11 – 31.01

 

Indbudelse til møde omkring Dåvildt-jagttiderne !

Nye jagttider på dåvildt ?

"Vildt Forvaltnings Rådet" vil revidere jagttiderne på dåvildtet, med virkning fra 2018 !!!

I den forbindelse er Nordvendsyssel Hjortelaug blevet bedt om en indstilling for vores område.
Vi har i lighed med revideringen af kronvildtsjagten, i starten af 2017, også denne gang inviteret jagtforeningerne under DJ i vores område.
Og selvfølgelig er medlemmerne af Nordvendsyssel Hjortelaug også mere end velkomne, til at deltage i mødet,og give deres mening/stemme til kende :)
Vi vil spørge om, og selv komme med forskellige forslag til jagttider, hvorefter vi stemmer om de forskellige forslag.

Herefter vil Karl og jeg (Morten) viderebringe vores vedtagne forslag til "Hjortevildtgruppen Nordjylland" d. 15/5-17.
Herefter vil Hjortevildtsgrupperne videregive vores indslag til VFR d. 1/6-17.

Mødet finder sted d. 8/5-2017 kl. 19.00 i Bindslevs Hallens Cafeteria (kun betalende medlemmer og indbudte jagtforeninger kan deltage)

 

 

 

I brunsten 2016 har der åbenbart været et drama uden lige i Råbjeg Mose: To store hjorte har kæmpet, og har låst deres gevirer uløseligt sammen, hvorefter de har mødt døden.

Set fra naturens øjne er det jo bare som det kan være, men fra en jægers øjne ?

Men fakta er, at naturen lever, og vi er bare en medspiller :)

Ammatøropmåling, Sten Breit kom til ca. 220 (guld)

Ammatøropmåling, Sten Breit kom til ca. 182 (bronze)

De to herrer redet i land

De to herrer redet i land
Vi fik afholdt vores Generalforsamling 2017, se referat her !

Efterfølgende konstituerede vi os således.

 

"Vores" bestandsopgørelse ses her !

Og et samlet billede af Vendsyssel ses her !


Jeg beder om forladelse, på grund af mine sene opdateringer, jeg vil prøve at gøre det bedre fremadrettet. Men ovenfor dette opslag vil i se flere nyheder fra 2017 :)


Vi skal have estimeret vores bestand af kron/då-vildt i uge 9 !
Vi forsøger at få fat i de folk der plejer at hjælpe med optællingen, men har du en fornemmelse af, at det hjortevildt du kender til ikke bliver talt, så kontakt Karl Bækgård (karl.baekgaard@mail.dk).

 

Når vi har estimeret "vores" bestande, så mødes vi på Abildgårdsvej 10 (Toldne Skov´s Jagthytte), og koordinere observationerne, kl. 19.00 d. 7/3-2017
Her er Nordvendsyssel Hjortelaug vært ved; kaffe, øl og vand

 

Vores observationer bliver så ført til protokols i Tranum, og indgår således i den nationale optælling af kron/då-vildt. Dette foregår d. 14/3-2017 kl. 19.00. på; Tranumstrand, Strandvejen 83, 9460 Brovst. Og alle som har deltaget i optællingen er velkommen :)

 


 KRONVILDTSAFTEN 2017


 

Ministerens notatfra dec. 2016

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hjælp til selvhjælp; Hvis du nedlægger en hjort større end spidshjort, så læs nedenstående link, og aflever en kæbe til aldersbestemmelse. Dette vil på sigt skabe et bedre fundament til forvaltning af hjortesammensætningen :)

 

Kæbeindsamling_i_kreds1.pdf

 


 

Med henblik på kæbeindsamlingen, er der fra flere steder skabt tvivl om metodens sikkerhed, læs her om metoden

 


 

WP_20161119_14_45_15_Pro.jpg

 

Mon der var en der troede at han skød forbi, eller er det en mislykket eftersøgning ?

 


 

P1030091.JPG

 

Smalhind skudt i vores område d. 29. eller 30 okt. :(

 


 

Vildtforvaltningsrådets indstillng til ministeren

 


Notat_vedrørende_fremtidig_kronvildtforvaltning_i_Nordjylland