Billede ikke fundet.
Email

 

 Kronvildtsaften 2018

Intro_til_kronvildtsaften_2018.pdf

 

 

 

 

 

I Nordvendsyssel Hjortelaug, vil vi gerne bidrage til den nationale vidensindsamling:

Det vil sige, at vi er med til at estimere forårbestanden af kron-dåvildt, og det deltager du måske allerede med ? (hvis du mener, at du kender en bestand vi ikke har med, så giv endelig lyd fra dig !!! )

Vi vil endvidere gerne støtter op om Danmarks Jægerforbunds indsamling af viden, omkring de nedlagte hjortes alder; "tandsnitmetoden".

Så er du en af de få heldige, der har skudt en hjort, ældre end et år, så formidler vi gerne "fortænderne" samt portoen :)

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/nye-kuverter-til-kronvildt-vidensindsamling/

kuvert_2017.jpg

For at få kuverter kan du enten kontakte DJ, Karl Bækgaard eller Morten Westmark

 

 

 

 

 

 

 

 

Med alle de lokale jagttider der er, på både kronvildt og dåvildt. Er der her to interaktive kort, så du nøjagtigt kan se jagttiderne nøjagtigt i det område hvor du skal på jagt.

 

 

 

 

 

 

Vildtforvaltningsrådet har i dag indstillet nye jagttider på bl.a. Dåvildt, gældende fra 2018;

Då, kalv og spidshjort (etårig)                           16/11 - 31/01

Hjorte ældre end spidshjorte (etårig)              01/12 - 15/01

 

 

 

 

 

 

Turen til Kragskovhede 2017, blev lidt af en skuffelse rent kronvildtsmæssigt, men vi hyggede os (14 m/k, som sluttede af med et hyggeligt kaffe/KAGE bord);

Vi var for sent på den ! Brunsten er ved at klinge af :(

Men vi så trods alt lidt kronvildt - ca. 40-50 stk. (fordelt på 3 små rudler), jeg så bl.a. en fin 10ender med lange sprosser i kronen, og andre så en kraftig hjort som de mente var min. en 12ender i kanten af Råbjerg Mose. Derforuden så vi +10 dådyr og X antal rådyr. Samt 4 traner på tæt hold :)

Men selv om brunsten var ved at klinge af, så kunne vi trods alt høre en del hjorte der brølede inde i Råbjerg Mose :)


Vi vil forsøge at holde brunstturen til Kragskovhede 2018 i den sidste halvdel af september til næste år - Eller endnu bedre, så vil vi få bedre opbakning til en guidet tur til "Lille Vildmose" hvor der stort set er garanti for brunsthjorte, og med lidt held kan vi se en vildgris, elg eller ørn :)Som bekendt blev vi nødt til at aflyse turen til "Lille Vildmose" - Men som et plaster på såret, har vi besluttet at lave en tur til Kragskovhede fredag d. 06/10-17

Vi er selvfølgelig på slutningen af brunsten, men i fredags blev der på et meget lille område set +120 krondyr, heraf 5 kronebærende og ca. 10 spids/mellemhjorte, og der var brøl til den store guldmedalje :)

Du og din famillie kan deltage hvis du er medlem af foreningen, du skal blot medbringe kaffe og kage, eller hvad du nu kan diske op med.

Og så mødes vi på Jennetvej 309, 9982 Ålbæk.

D. 06.10-17 Kl. 17.45

 

Turren til "Lille Vildmose", har vi desværreværet været nødt til at aflyse, grundet meget få tilmeldinger


Guidet brunsttur til "Lille Vildmose" d. 23/9-17

 

Nedenstående ses Den rigionale Hjortevildtgruppes indstilling til Den Nationale Hjortevildtgruppe;

Indstilling_om_jagtid_på_dåvildt_nord_for_Limfjorden

Jagttider_dåvildt_Nord_for_Limfjorden, kort

Desværre er jagttiden heroppe afkortet med 14 dage i forhold til det vi havde ønsket :(

Vores indstilling til kommende jagttider på Dåvildt:

(gældende fra 2018 og 3-4 år frem)

På mødet afholdt i Bindslev d. 8/5-17, var alle jagtforeninger i vores område indbudt.

Repræsentanter fra 'Råbjerg/Ålbæk Jagtforening' samt 'Frederikshavn Jagtforening' deltog ('Strandby Jagtforening' havde tilmeldt sig, men blev i sidste øjeblik nødt til at melde fra Forskrækket )

Der var en god stemning Smil og vi blev enige om følgende ønsker til de kommende jagttider;

Då, kalv og spidshjort                - 01/11 til 31/01

Hjort, større end spidshjort     - 01/12 til 31/01
Nedenstående er sendt til høring, indtil d. 24/5-17, og forventes at træde i kraft d. 1/7-17:

Nord for Limfjorden og øst for motorvejen Aalborg - Hirtshals

 

Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang

01.11 – 31.12

Øvrige kronhjorte

Ingen jagttid

Kronhind og kronkalv

01.11 – 15.01

I samme område, nord for Brønderslev - Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)

 

Dåvildt

16.11 – 31.01

 

Indbudelse til møde omkring Dåvildt-jagttiderne !

Nye jagttider på dåvildt ?

"Vildt Forvaltnings Rådet" vil revidere jagttiderne på dåvildtet, med virkning fra 2018 !!!

I den forbindelse er Nordvendsyssel Hjortelaug blevet bedt om en indstilling for vores område.
Vi har i lighed med revideringen af kronvildtsjagten, i starten af 2017, også denne gang inviteret jagtforeningerne under DJ i vores område.
Og selvfølgelig er medlemmerne af Nordvendsyssel Hjortelaug også mere end velkomne, til at deltage i mødet,og give deres mening/stemme til kende :)
Vi vil spørge om, og selv komme med forskellige forslag til jagttider, hvorefter vi stemmer om de forskellige forslag.

Herefter vil Karl og jeg (Morten) viderebringe vores vedtagne forslag til "Hjortevildtgruppen Nordjylland" d. 15/5-17.
Herefter vil Hjortevildtsgrupperne videregive vores indslag til VFR d. 1/6-17.

Mødet finder sted d. 8/5-2017 kl. 19.00 i Bindslevs Hallens Cafeteria (kun betalende medlemmer og indbudte jagtforeninger kan deltage)

 

 

 

I brunsten 2016 har der åbenbart været et drama uden lige i Råbjeg Mose: To store hjorte har kæmpet, og har låst deres gevirer uløseligt sammen, hvorefter de har mødt døden.

Set fra naturens øjne er det jo bare som det kan være, men fra en jægers øjne ?

Men fakta er, at naturen lever, og vi er bare en medspiller :)

Ammatøropmåling, Sten Breit kom til ca. 220 (guld)

Ammatøropmåling, Sten Breit kom til ca. 182 (bronze)

De to herrer redet i land

De to herrer redet i land
Vi fik afholdt vores Generalforsamling 2017, se referat her !

Efterfølgende konstituerede vi os således.

 

"Vores" bestandsopgørelse ses her !

Og et samlet billede af Vendsyssel ses her !


Jeg beder om forladelse, på grund af mine sene opdateringer, jeg vil prøve at gøre det bedre fremadrettet. Men ovenfor dette opslag vil i se flere nyheder fra 2017 :)


Vi skal have estimeret vores bestand af kron/då-vildt i uge 9 !
Vi forsøger at få fat i de folk der plejer at hjælpe med optællingen, men har du en fornemmelse af, at det hjortevildt du kender til ikke bliver talt, så kontakt Karl Bækgård (karl.baekgaard@mail.dk).

 

Når vi har estimeret "vores" bestande, så mødes vi på Abildgårdsvej 10 (Toldne Skov´s Jagthytte), og koordinere observationerne, kl. 19.00 d. 7/3-2017
Her er Nordvendsyssel Hjortelaug vært ved; kaffe, øl og vand

 

Vores observationer bliver så ført til protokols i Tranum, og indgår således i den nationale optælling af kron/då-vildt. Dette foregår d. 14/3-2017 kl. 19.00. på; Tranumstrand, Strandvejen 83, 9460 Brovst. Og alle som har deltaget i optællingen er velkommen :)

 


 KRONVILDTSAFTEN 2017


 

Ministerens notatfra dec. 2016

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hjælp til selvhjælp; Hvis du nedlægger en hjort større end spidshjort, så læs nedenstående link, og aflever en kæbe til aldersbestemmelse. Dette vil på sigt skabe et bedre fundament til forvaltning af hjortesammensætningen :)

 

Kæbeindsamling_i_kreds1.pdf

 


 

Med henblik på kæbeindsamlingen, er der fra flere steder skabt tvivl om metodens sikkerhed, læs her om metoden

  


 

Vildtforvaltningsrådets indstillng til ministeren

 


Notat_vedrørende_fremtidig_kronvildtforvaltning_i_Nordjylland